هر گلی نو که در جهان آید ما به عشقش هزار دستانیم

نظرات بسته شده است.