غُلام دولتِ آنم، که پای بندِ یکی‌ست . . .

نظرات بسته شده است.