به تو حاصلی ندارد غم روزگار گفتن

نظرات بسته شده است.