عکاسی پرتره

عکاسی پرتره برای من همیشه جذاب بوده سعی می کنم با سوژه همراه شوم و داستان او را در عکس روایت کنم