وه چه بی رنگ و بی نشان که منم

نظرات بسته شده است.