بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود

نظرات بسته شده است.