به شادی زی تو ای انسان که غم اهریمنی باشد

نظرات بسته شده است.