غم جهان مخور و پند من مبر از یاد

نظرات بسته شده است.