گاهی چو آب حبس شدم در سبوی دوست

نظرات بسته شده است.