شدم ز عشق به جایی که عشق نیز نداند

نظرات بسته شده است.