خنک آن قماربازی که بباخت آن چه بودش

نظرات بسته شده است.