با هرچه دلم قرار گیرد بی تو آتش به من اندر زن و آنم بستان

نظرات بسته شده است.