روی جلد را که دیدم، آن خطها و پیچ و تاب ها همه یاد آور نقش های آشنایی بودند. نقش های استاد محمد احصایی را می گویم.

آن روزها تعدادی از هنرمندان هنرهای تجسمی از جمله محمد احصایی را می شناختم و آثارش را در سایتی به نام ققنوس دیده بودم. وقتی طرح روی جلد این کاست را دیدم حدس زدم طراحش محمد احصایی است؛ و این برایم خیلی جالب بود، با موسیقی محمدرضا لطفی. از شوق  باز کردن کاست و گوش دادن به آن نفهمیدم چگونه به خانه رسیدم. آثار استاد محمد احصایی را آنقدر دیده ایم و برایمان آشناست که انگار در نگاه اول این نقش ها نام او را با خود به زبان جاری می کنند. داخل طرح جلد را که خواندم، نوشته شده بود طرح روی جلد از محمد احصایی و اجرا از علیرضا مصطفی زاده ابراهیمی.

نواهای داخل نوار در دستگاه شور هستند و همانطور که نقل شده دستگاه شور قرابت و نزدیکی زیادی با شب و ستارگان و ماه دارد. سه تار ابریشمی ای که استاد محمدرضا لطفی در گروه همنوازان استفاده کرده؛ طرح آبی تیره و نقش های محمد احصایی با هم ترکیب خاصی بوجود آورده بودند.پیچش های خطوط روی جلد با نواهای دستگاه شور که توسط محمدرضا لطفی برای گروه تنظیم شده بود آنقدر مقارن بودند که آدمی را شگفت زده می کند.

اجرای طرح جلد نشان از آن دارد که مجری، تازه با نرم افزار فتوشاپ آشنا شده بود. (فکر می کنم نرم افزار فتوشاپ هم آن وقت ها تازه در دسترس طراحان قرار گرفته بود.) اما با این همه اجرای ساده، تمیز و ظریفی داشت.لی آوت اثر هم خیلی خوب، خاص و زیباست.

با تحولاتی که انتشارات آوای شیدا در سالهای اخیر روی جلد نوارهایش داد و همچنین آمدن سی دی، سرنوشت این طرح جلد زیبا هم … .

5 /آذر ماه /1389 شعیب ابوالحسنی