ما پراکندگان مجموعیم… یار غایب است و در نظر است …

نظرات بسته شده است.